Declaration of performance (DOP)

Product type Vrijstaande kachel
Type
Serienummer Zie EN- label
Beoogd gebruik van het product Kamerverwarming, zonder warmwatervoorziening
Brandstof Vaste brandstof


Fabrikant Lotus Heating Systems A/S
Adres van de fabrikant Agertoften 6
5550 Langeskov DK
Systeem van beoordeling en verificatie van de bestendigheid
van de prestaties van het product. AVCP
System 3
Geharmoniseerde technische specificatie EN : 2001/A2:2004/AC:2007

Uitgegeven prestaties

Hoofdkenmerken Prestatie
Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie op vuur
A1 WT

Afstand tot brandbare materialen Minimale afstand achterzijde: mm
Kanten: mm
Voorzijde: mm

Risico op brandende brandstof valt weg Voldoet aan alle eisen
Uitstoot van verbrandingsproducten CO:  %
CO:  mg/Nm³
Stof: mg/Nm³
Stof NS: g/kg dried wood
OGC: mg/Nm³
NOx: mg/Nm³
EN :
2001/A2:2004/AC:2007
Oppervlakte temperatuur
Voldoet aan alle eisen

Reinigbaarheid Voldoet aan alle eisen
Mechanische weerstand (cary a flue) Voldoet aan alle eisen
Risico op uitval van hout Voldoet aan alle eisen
Normale warmteafgifte

Energie efficiëntie %
Rookgastemperatuur bij nominale warmteafgifte °C

Ondertekend voor en namens de fabrikant door.

Johnny Ebstrup, CEO Lotus Heating Systems A/S