Ytelseserklæring

Produkt type Ovn i platestål
Typbetegning
Seriennummer Se merkeskilt på produktet
Bruksområde Opvarmning av rom
Brensel Ren ved


Producent Lotus Heating Systems A/S
Adresse Agertoften 6
5550 Langeskov DK
Kontroll iht. AVCP
System 3
Standard EN : 2001/A2:2004/AC:2007

Deklareret ytelse

Vesentlige egenskaper Ytelse
Harmonisiert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann
A1 WT

Minimumsavstander til brennbart materiale Bak: mm
Side: mm
Fremad: mm

Risiko for utfallende glød Godkjent
Emissioner från förbränningen CO:  %
CO:  mg/Nm³
PM: mg/Nm³
PM NS: g/kg dried wood
OGC: mg/Nm³
NOx: mg/Nm³
EN :
2001/A2:2004/AC:2007
Overflatetemperaturer
Godkjent

Rengjøringsmuligheter Godkjent
Mekanisk sammensetning Godkjent
Utslip av farlige gasser Godkjent
Nominell effekt

Virkningsgrad %
Røykgasstemperatur ved nominel effekt °C

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklarert ytelse.

Johnny Ebstrup, CEO Lotus Heating Systems A/S