Fyr sikkert, økonomisk og miljøriktigBRA:

Bruk alltid tre. Det er en miljøvennlig varmekilde.

DÅRLIG:

Bruk aldri melkekartonger eller trykkimpregnert trevirke. Det forurenser miljøet.
BRA:

Kontroller at treet er tørt ved å slå stykkene mot hverandre.
Det skal avgi en skarp klang.

DÅRLIG:

Vått trevirke gir sur røyklukt i stuen, sot i skorsteinen, og i verste fall pipebrann.

BRA:

Tenn opp med tørre trepinner og opptenningsbrikett eller lignende. Det gir en rask og enkel opptenning og skåner miljøet.

DÅRLIG:

Unngå opptenning med papir og store vedstykker, noe som gir en langsom opptenning og forurenser miljøet. Det samme gjelder opptenning med melkekartonger, papp o.l.
 
 


BRA:

Bruk vedstykker som passer inn i brennkammeret og sørg for at det er luft mellom trevirket og veggene i brennkammeret slik at all veden varmes opp samtidig.

DÅRLIG:

Bruk aldri for store vedstykker. Det forhindrer hurtig oppvarming.
BRA:

Fyll bare brennkammeret opp iht. produsentens anvisninger, det vil vanligvis si 2-3 stykker kløyvd trevirke.

DÅRLIG:

Fyll aldri brennkammeret helt opp. Det fører til dårlig forbrenning og kan medføre at garantien bortfaller pga. overopphetingsskader.

BRA:

Tilfør alltid godt med luft til forbrenningen slik at flammene er lyse i toppen.

DÅRLIG:

Mørke flammer tyder på uren forbrenning. Hvis du skrur lufttilførselen for mye ned, slipper du uforbrente gasser ut gjennom pipen, noe som skader miljøet og din egen fyringsøkonomi.