Profil - Miljø

Lotus - GBT - Green Burn Technology


Alle Lotus-produkter bruker Green Burn-teknologi. Lotus peisovner og -innsatser er produsert i overensstemmelse med de strengeste miljøkravene. Vi oppfyller noen av de strengeste miljøstandardene. Det er en garanti om at produktene våre er skånsomme mot miljøet og kontrolleres jevnlig.

Vi fokuserer på å produsere moderne og miljøvennlige ovner som påvirker miljøet så lite som mulig med en avansert brenneteknologi. Vi arbeider hele tiden med å utvikle og forbedre produktene våre i forhold til dette, og ovnene kontrolleres og testes jevnlig. Vår visjon er å minske partikkelutslippet så mye som mulig og skape en renere forbrenningsteknologi.

Å fyre med ved er CO2-nøytralt og bidrar dermed ikke til den globale oppvarmingen. Med rett fyring og forbrenning blir utslippet minimalt, og dette er noe vi hele tiden kommuniserer til kundene våre. Forhandlerne våre fokuserer på å lære kundene hvordan man fyrer best mulig og lar treet brenne effektivt for størst effekt og minimal miljøbelastning.