Quality First

– Er vår måte å tenke vedovner på


Du vet det godt. Du vet når du står overfor et kvalitetsprodukt og når du ikke gjør det. Kvalitet har sitt eget språk, sitt eget uttrykk. Man kan se det. Man kan merke det. Man kan høre det.

Denne følelsen streber vi etter at du skal oppleve den første gangen du ser våre vedovner og peisinnsatser. Og vi streber etter mer enn det. Vi vil gjerne at du legger merke til flammene, den rene brenningen, glassets tykkelse, lyden når du åpner og lukker døren og det gjennomtenkte designet.

For når vi tenker vedovner, tenker vi først og fremst kvalitet. I alle dimensjoner. Våre ovner skal yte den best tenkelige forbrenningen og sikre det lavest tenkelige CO2-utslippet. De må være holdbare og solide og ovnen design må være funksjonell og formfullendt.
Med det utgangspunktet har vi utviklet og produsert vedovner i mer enn 40 år. Og derfor varmer våre ovner opp tusenvis av hjem i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige, Frankrike, Sveits, Nederland, Italia, Hellas og England.
 
Forbrenning

Høytemperaturovn
Ren forbrenning
Høy utnytting av ved
CO2 nøytral


Holdbarhet

Tykt valset stål
Kraftige dører
5 mm glass i dørene
10 års garanti


Holdbarhet

Tykt valset stål
Kraftige dører
5 mm glass i dørene
10 års garanti