Prestandadeklaration

Produkttyp Kamin eldad med fasta biobränslen
Typbetegning
Tilverkningsnummer Se märkskylt på kaminen
Avsedd användning Rumsuppvärming i bostadsbyggnader
Bränsle Ved


Tillverkare Lotus Heating Systems A/S
Adress Agertoften 6
5550 Langeskov DK
Kontroll enligt AVCP
System 3
Europastandard EN : 2001/A2:2004/AC:2007

Deklarerad Prestanda

Väsentliga egenskaper Prestanda
Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåvekan
A1 WT

Minsta avstånd till brännbart material Till ryg: mm
Till sidan: mm
Framför: mm

Risk för utfallanda glöd Godkänd
Emissioner från förbränningen CO:  %
CO:  mg/Nm³
PM: mg/Nm³
PM NS: g/kg dried wood
OGC: mg/Nm³
NOx: mg/Nm³
EN :
2001/A2:2004/AC:2007
Yttemperaturer
Godkänd

Regöringsmöjligheter Godkänd
Mekanisk hålfasthet Godkänd
Utsläpp av farliga ämnen Godkänd
Nominel effekt

Verkningsgrad %
Rökgastemperatur vid nominell effekt °C

Undertecknad ansvarar for tilverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.

Johnny Ebstrup, CEO Lotus Heating Systems A/S