Innan du köper braskamin

Innan du köper braskamin


Kär du köper en braskamin investerar du i en möbel som du ska se på i många år. Därför ska du överväga dina behov grundligt innan du köper en kamin. Kaminens placering, bostadstypen och den areal som ska värmas upp har nämligen lika stor betydelse för vilka egenskaper din kamin bör ha, som dina önskningar och förväntningar på stil och design. Du har kanske en dröm om ett ställe där familjen kan samlas runt elden, eller kanske har du ett praktiskt behov av ett alternativ till gas- eller oljeeldning.

Värme på kort eller lång sikt

Det är inte bara designen som skiljer två vedkaminer från varandra. Det gör förbränningstekniken och materialen också. Starka material, massiva gångjärn och ett bra isoleringsmaterial är endast några av de saker du ska vara uppmärksam på när du värderar en kamins hållbarhet. Dessutom är det viktigt att vara uppmärksam på packningen som sitter mellan luckan och kaminen. Är den av stål är den svår att byta och inte så tättslutande som en keramisk glaspackning. Precis som för övriga material gäller att ju bättre materialet och förarbetet är, desto längre tid får du glädje av din nya braskamin.

Använd tiden till nöjen istället för rengöring

Generellt kräver braskaminer inte mycket rengöring. Men du ska kontrollera alla packningar och rörliga delar innan eldningssäsongen börjar och tömma och rengöra kaminen invändigt när eldningssäsongen är över. Det är också en bra idé att ta ut rökhyllorna för att kontrollera att det är fri passage till skorstenen. Dessutom är det viktigt att vara uppmärksam på att braskaminerna är behandlade med en värmebeständig färg som inte tål vatten, därför ska allt underhåll både invändigt och utvändigt ske utan användning av vatten.
Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Värme i små eller stora utrymmen

Störst är inte alltid bäst när du köper en ny braskamin och därför ska du se till att den kamin du köper har rätt effekt i förhållande till den yta du vill värma upp. Titta alltid på driftsintervallet och på tillverkarens anvisningar, de flesta kaminer ger bra effekt i förhållande till behovet. Kom ihåg att en liten kamin med en liten brännkammare har en ren förbränning även vid en liten effekt, men kan också utan problem ge mycket värme och fortfarande ha en ren förbränning. Däremot kan det vara svårt att få en kamin med en stor brännkammare att ge en ren förbränning vid en liten effekt. Det betyder att ju större brännkammaren och glasrutan är desto högre grundeffekt krävs för att kaminen ska ge en ren förbränning. När kaminen brinner med rätt effekt hålls ruta och brännkammare rena från sot.

Välj därför din kamin i samråd med din återförsäljare så att du får den storlek på din kamin som passar ditt behov.

Njut med gott samvete

När du väljer ny braskamin är det viktigt att kontrollera att kaminen är godkänd och certifierad enligt de normer som tar hänsyn till miljön. Som huvudregel gäller att ju fler normer en braskamin uppfyller, desto bättre är den för miljön. Hos Lotus forskar vi kontinuerligt i hur kaminerna kan produceras med största möjliga hänsyn till dig och miljön. Vi vill vara ledande inom miljöriktig förbränning och därför är våra kaminer testade och uppfyller de strängaste europeiska standarderna för partikelmätning m.m.