Quality First

- er vår måte å tenke vedovner på

Du vet det godt. Du vet når du står overfor et kvalitetsprodukt, og når du ikke gjør det. Kvalitet har sitt eget språk, sitt eget uttrykk. Man kan se det. Man kan føle det. Man kan høre det.

Den følelsen streber vi etter at du skal oppleve første gang du ser vedovnene og peisinnsatsene våre. Og vi streber etter mer enn det. Vi vil gjerne at du ser på flammene, den rene forbrenningen, glassets tykkelse, lyden når du åpner og lukker dørene og den gjennomtenkte konstruksjonen.

Nå vi tenker vedovner, tenker vi først og fremst på kvalitet – i alle dimensjoner. Vedovnene våre skal yte best mulig forbrenning og sørge for det lavest mulige CO2-utslippet. De skal være holdbare og solide, og designet skal være funksjonelt og formfullendt.

Med det utgangspunktet har vi utviklet og produsert vedovner i mer enn 40 år. Og derfor varmer ovnene våre opp tusenvis av hjem i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige, Frankrike, Sveits, Nederland, Italia, Hellas og England.

Forbrenning

Høytemperaturovn
Ren forbrenning
Høy utnytting av ved
CO2-nøytral

Holdbarhet

Tykt valset stål
Kraftige dører
5 mm glass i dørene
10 års garanti

Design

Funksjonelt
Brukervennlig
Formfullendt
Dansk