Rask guide i tenning

1. Legg opptenningsveden som et tømmerhus i bunnen av brennkammeret med en opptenningsbrikett i midten. Bruk rikelig med opptenningsved.

2. Tenn på opptenningsbriketten, og la døren stå ca. 1 cm. åpen. (Hvis det kommer røyk ut gjennom døren, åpnes luftspjeldet på ovnen og døren lukkes. Hopp til punkt 4).

3. Etter ca. 10 minutter. Eller når man tydelig kjenner varmen 15 - 20 cm. fra døren, åpnes ovnens luftspjeld helt. Deretter lukkes døren.

4. Når det bare er glør igjen av veden, eller det ikke er synlige flammer, legger man inn mer ved i ovnen. Døren åpnes forsiktig 1 cm. og kan etter ca. 5 sekunder åpnes helt. Legg 1 - 2 stykker tørr ved i ovnen - spre eventuelt glørne før du legger veden i ovnen.

5. Punkt 4 gjentas Etter behag inntil fyringen stoppes helt.