Hygge, romantikk, økologi og økonomi

med en vedovn får du litt mer av alt

Sentralvarme er en fantastisk oppfinnelse, men det er verken særlig hyggelig eller romantisk. Det er til gjengjeld levende ild – også selv om den brenner bak et beskyttende lag glass i stuen. Samtidig er varmen fra en vedovn både miljøvennlig og økonomisk, hvis du fyrer med den rette veden (kobling til ved) og på den rette måten. både miljøvenlig og økonomisk, hvis du fyrer med det rette brændsel og på den rette måde.

Co2-nøytral fyring

- Solen, skogen og samvittigheten


Litt forenklet kan man si at energien i et stykke tre stammer fra solen og at tre dermed en er vedvarende energikilde. Den mengden CO2 som frigis fra et stykke ved som råtner i skogen, tilsvarer den mengden CO2 som frigis fra det samme stykket tre ved forbrenning.

Fyring med tre er dermed CO2-nøytralt og bidrar i motsetning til fyring med olje eller lignende ikke til drivhuseffekten, men inngår derimot i et naturlig kretsløp. I de fleste land gjenplantes mer og mer skog, og fremtidens energiforsyning er således sikret. Den CO2-en som vedovnen frigir, lagres i nye trær og derfor kan du trygt fyre opp i ovnen samtidig som du fyrer miljøvennlig.

Effektiv utnyttelse av veden din

Forbruk per time


Hos Lotus jobber vi med at du skal få mest mulig varme ut av hver kilo med tre som du brenner i en vedovn fra Lotus. Derfor har vi innført begrepet – «Forbruk per time». Dette forbruket er tydelig angitt på alle modellene våre.

Her kan du se hvor mye, eller rettere sagt, hvor lite tre som skal til for at Lotus-ovnen ut fra våre og testinstituttets vurdering opererer mest effektivt og skaper den beste utnyttelsen av treet. Balansen mellom dynamikk og effektivitet er ut fra vår vurdering størst ved dette forbruket per time.

Lotus vedovner har i dag et perfekt optimalisert brennkammer. Ved å styre luftstrømmen mer effektivt i brennkammeret kombinert med de beste materialene, sikres en god og miljøvennlig forbrenningsøkonomi.

Forbrenningsøkonomien er alltid påvirket av hvor «aggressivt» du fyrer. Mye ved og mye luft er som en bil med gasspedalen i bunn – ikke så effektivt som å fyre med den angitte mengden = «økonomisk kjøring». Aggressiv fyring kan føre til at du mister opptil 20–25 % av virkningsgraden. Den teknologiske utviklingen viser seg også når du sammenligner med en eldre Lotus-ovn. Her er de nyutviklede og optimaliserte ovnene opptil 30 % bedre, noe som gagner både miljø og lommebok.

Se etter «Forbruk per time» for hver modell og bli overrasket over de store besparelsene som ligger og venter i vedforbruket.

Energieffektivitet – til gagn for deg og ikke[Text Wrapping Break]minst for miljøet.

Fyr på riktig måte

- Fyr sikkert, økonomisk og miljørigtigt

Brug træ

Godt:

Brug altid træ. Det er en miljørigtig varmekilde.

Skidt:

Brug aldrig mælkekartoner eller trykimprægneret træ.
Det forurener miljøet.

Kontroller dit træ

Godt:

Kontroller at træet er tørt ved at slå stykkerne mod hinanden. Det skal give en skarp klang.

Skidt:

Vådt træ giver sur røg i stuen, løbesod i skorstenen – og i værste fald skorstensbrand.

Rigtig størrelse

Godt:

Brug træstykker der passer til brændkammeret og sørg for, at der er luft mellem træet og væggene i brændkammeret, så kan stykkerne varmes op på én gang.

Skidt:

Brug aldrig for store brændestykker. Det forhindrer hurtig opvarmning.

Opfyldning

Godt:

Fyld kun brændkammeret op iht. producentens angivelser, typisk 2-3 stykker kløvet brænde.

Skidt:

Fyld aldrig brændkammeret helt op. Det giver dårlig forbrænding og kan medføre bortfald af garanti pga. overophedningsskader.

Optænding

Godt:

Tænd op med tørt pindebrænde, anvend sprittablet eller lign. Det giver en hurtig og uproblematisk optænding og skåner miljøet.

Skidt:

Undgå optænding med papir og store stykker brænde, det giver langsom optænding og forurener miljøet. Det samme gælder optænding med mælkekartoner, pap o.l.

Tilfør luft

Godt:

Tilfør altid en mængde luft til forbrændingen, det gør, at flammerne er lyse i toppen.

Skidt:

Mørke flammer er uren forbrænding. Skruer du meget ned for lufttilførslen, slipper du uforbrændte gasser ud gennem skorstenen til skade for miljøet og din egen fyringsøkonomi.