Bruk tid på hygge i stedet for rengjøring

- Generelt krever vedovner ikke mye rengjøring.

Regelmessig rengjøring og vedlikehold

For å sikre en jevn og stabil drift av ovnen, må brennkammeret rengjøres regelmessig. Brennkammeret og askeskuffen (hvis montert) tømmes for aske etter behov. Dette kan gjøres med en askestøvsuger eller med en liten håndspade. Aske fra vedovnen kan inneholde glør lenge etter at ovnen var i bruk sist, legg derfor alltid asken i en ildfast beholder når du fjerner den. Det anbefales at asken kastes i restavfallet.

Hvis vedovnen har en askerist montert, kan denne brukes til å lede asken ned i askeskuffen ved å bevege håndtaket på risten frem og tilbake.Tøm aldri brennkammeret helt for aske, ettersom du oppnår best forbrenning når det er et lite askelag i brennkammeret. Ovnens utvendige flater vedlikeholdes ved å børste dem med en myk, langhåret bilbørste eller ved å bruke støvsuger med børstehode.

Det er dessuten viktig å være oppmerksom på at vedovner er behandlet med varmebestandig maling som ikke tåler vann. Derfor skal alt vedlikehold både innvendig og utvendig foregå uten bruk av vann.

Årlig rengjøring og vedlikehold

Minst én gang i året (oftere ved hyppig bruk av vedovnen) må du kontrollere alle pakninger og smøre alle bevegelige deler med varmefast fett beregnet til formålet.

Rengjøring og rensing av røykrør og pipe kan foretas én gang i året utenfor fyringssesongen. Rengjøring av røykrør kan du foreta ved å fjerne den øverste platen i brennkammeret, røykvenderplaten og røyksjikanen (stålplate). Det er viktig at disse behandles med varsomhet. Røykvenderplaten tas ut ved å løfte opp på den ene siden, da frigjøres den andre siden og platen kan tas ned i brennkammeret og ut døren. Tilsvarende legges den på plass ved å føre den på skrå opp på den ene siden, deretter den andre siden og til slutt legge den på plass i midten.

Mindre flekker eller riper i malingen kan dekkes med Senotherm-spray. Større skader må slipes ned med fin stålull, støvsuges og deretter sprayes med Senotherm-spray (maling med Senotherm-spray må kun foretas på kald ovn. Følg veiledningen på sprayboksen).

Steinkledningen på utsiden av ovnen (hvis montert) kan rengjøres med en lett fuktig klut med litt vanlig rengjøringsmiddel. Ved behov kan du bruke vanlig aceton eller tynner.

Ved gjenstridig belegg kan du slipe lett på steinen med den grove siden av en grytesvamp (kunststoff).

Rengjøring av glassruten utføres enkelt ved å dyppe en fuktig klut i kald aske fra vedovnen og gni de på det sotede glasset. Du finner rengjøringsprodukter utviklet til formålet i byggeforretninger. Svært vanskelige flekker eller belegg kan fjernes med bruk av fin stålull.

Bruk alltid originaldeler

Pakninger bør skiftes etter behov, ettersom det er vesentlig for en god forbrenning og en ren glassrute at ovnen er tett. Selv om pakningene ser fine ut ved første øyekast, kan de falle sammen i varmen og dermed miste evnen til å holde ovnen tett.

Risten/bunnen kan i svært sjeldne tilfeller sprekke ved bruk og er derfor enkel å bytte ut. Risten løftes opp og erstattes med en ny. Selve bunnen som risten ligger på, kan også enkelt skiftes ut ettersom den ligger løst i ovnen.

Brennkammerkledningen vil bli slitt over tid og kan risikere å knekke. For å unngå at platene knekker er det viktig at veden ikke kastes inn i ovnen, men derimot legges inn midt i brennkammeret. Ved slitasje skal materialet skiftes ut når platene har en tykkelse på ca. 1,5–2,0 cm.