Godt brænde tager mest hensyn til miljøet

Alle træarter er god brændsel

Generelt er der ikke nogen træarter, der er bedre end andre, når du fyrer med brændeovn. Men fordi der er forskel på træarternes tyngde, er der også forskel på, hvordan de brænder. Lette træarter er både nemmere at kløve og lettere at antænde, og derfor er de velegnede, når du tænder op. Til gengæld brænder de hurtigere end de tunge træarter og giver noget mindre varme. Derfor er det sund fornuft at kombinere de lette og de tunge træarter, hvis du vil fyre økonomisk.

Birk, bøg, eg, ask, elm samt frugttræer er alle velegnede til at kløve op til brænde.

Trykimprægneret træ, spånplader, farvede brochurer eller glittet papir er derimod ikke velegnet i en brændeovn. De udvikler saltsyre eller tungmetaller til stor skade for ovnen og miljøet.

Brænde til din Lotus brændeovn bør have en diameter på 7-9 cm og højst være ca. 30 cm langt, da det ellers kommer for tæt på ovnens sider.

Godt brænde er tørt brænde

Godt brænde og optænding er alfa og omega, når du skal have en god oplevelse med din ovn. Du kan opbevare dit brænde ude hele sommeren under et tag eller en presenning (der skal dog være luft ved siderne). Det vigtigste er, at træet opbevares tørt. Når efterårsvejret sætter ind, kan træet optage vand fra luften. Fyring med vådt brænde sviner ikke bare i miljøet, men også i din brændeovn og din skorsten. Fugtigheden i brændet skal være 15-20%.

Frisk træ, som er savet og kløvet, skal ligge i 1-2 år under tag med udluftning afhængig af træsorten.

Træ – og kun træ

Det er vigtigt at slå fast, at optænding og fyring med mælkekartoner eller andet husholdningsaffald er skadeligt for såvel miljø som brændeovn. Det samme gælder fyring med trykimprægneret eller på anden måde behandlet træ. Derfor skal du kun bruge tørt ubehandlet træ, når du fyrer, og overlade husholdningsaffaldet o.l. til renovationsvæsenet.

Dårligt brænde kan: Give løbesod i skorstenen, gøre det svært at tænde op, skabe sod på glaslågen, gøre at røgen lugter, give en uren forbrænding og dermed en dårlig fyringsøkonomi.