Brug tid på hygge i stedet for rengøring

- Generelt kræver brændeovne ikke megen rengøring

Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse

For at sikre en jævn og stabil drift af ovnen skal brændkammeret rengøres regelmæssigt. Brændkammeret og askeskuffen (hvis monteret) tømmes for aske efter behov. Dette kan gøres med en askestøvsuger eller med en lille håndskovl. Aske fra brændeovnen kan indeholde gløder længe efter, at ovnen sidst har været i brug; læg derfor altid asken i en ildfast beholder inden bortskaffelse. Miljøstyrelsen anbefaler, at man smider asken ud med husholdningsaffaldet.
Hvis din brændeovn har en rysterist monteret, kan denne bruges til at lede asken ned i askeskuffen ved at bevæge rysteristens håndtag frem og tilbage.
Tøm aldrig brændkammeret helt for aske, da du opnår den bedste forbrænding ved et lille askelag i brændkammeret.
Ovnens udvendige overflade vedligeholdes ved at børste den med en blød, langhåret autobørste eller ved at bruge støvsugeren med børstehoved.
Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at brændeovne er behandlet med en varmebestandig maling, som ikke tåler vand. Derfor skal al vedligeholdelse såvel indvendigt som udvendigt foregå uden anvendelse af vand.

Årlig rengøring og vedligeholdelse

Mindst en gang om året (oftere ved hyppig brug af brændeovnen) skal du kontrollere alle pakninger og smøre alle bevægelige dele med varmefast fedt beregnet til formålet.

Rengøring og rensning af røgveje og skorsten kan du nøjes med at gøre en gang om året, når fyringssæsonen er ovre. Rengøring af røgveje kan du foretage ved forsigtigt at fjerne den øverste plade i brændkammeret, røgvenderpladen og røgchikanen (stålplade). Det er vigtigt, at disse behandles forsigtigt. Røgvenderpladen tages ud ved at løfte op i den ene side, hvorefter den kan komme fri i den anden side og tages ned i brændkammeret og ud af lågen. Tilsvarende lægges den på plads ved at føre den op på skrå i den ene side og derpå i den anden side og lægge den på plads i midten.
Mindre pletter eller ridser i malingen kan dækkes med Senotherm-spray. Større skader skal slibes ned med fint ståluld, støvsuges og derefter sprayes med Senotherm-spray (maling med Senotherm-spray må kun foretages på en kold ovn. Følg vejledningen på spraydåsen).

Stenbeklædningen udvendig på ovnen (hvis monteret) kan rengøres med en hårdt opvredet klud med lidt almindeligt rengøringsmiddel. Om nødvendigt kan du benytte almindelig acetone eller fortynder.
Ved genstridig belægning kan du slibe let på stenen med den grove side af en grydesvamp (kunststof) af samme slags, som den man bruger til gryder.

Rengøring af glasruden udføres nemt ved at dyppe en fugtig klud i kold aske fra brændeovnen og gnide det på det tilsodede glas. Du kan finde rengøringsprodukter udviklet til formålet i byggemarkeder. Meget genstridige pletter eller belægning kan fjernes ved brug af fint ståluld. .

Benyt altid originale reservedele

Pakninger bør skiftes efter behov, da det er væsentligt for en god forbrænding og en ren rude, at ovnen er tæt. Selvom pakningerne umiddelbart ser pæne ud, kan de falde sammen i varmen og dermed miste evnen til at holde ovnen tæt.

Risten/bunden kan i meget sjældne tilfælde revne efter brug og kan ligeledes udskiftes let. Risten løftes op og udskiftes med en ny. Selve bunden, som risten ligger i, kan også nemt udskiftes, da den ligger løst i ovnen.

Brændkammerbeklædningen vil blive slidt over tid og kan risikere at knække. For at undgå at pladerne knækker, er det vigtigt, at brændet ikke kastes ind i ovnen, men derimod lægges ind midt i brændkammeret. Ved slitage skal materialet senest udskiftes, når pladerne har en tykkelse på ca. 1,5-2,0 cm.