Bra ved är avgörande för miljövänlig och ekonomisk eldning

Alla träslag är bra ved

Generellt är inget träslag bättre än något annat när du eldar i en braskamin. Men eftersom det är skillnad på träslagens tyngd brinner de också olika. Lätta träslag är både lättare att klyva och att antända och passar därför bra när du tänder brasan. I gengäld brinner de snabbare än de tunga träslagen och ger lite mindre värme. Därför är det klokt att kombinera lätta och tunga träslag om du vill elda ekonomiskt.

Björk, bok, ek, ask, alm och fruktträd är alla lämpliga att klyva till ved.

Tryckimpregnerat trä, spånplattor, broschyrer i färg eller glättat papper är däremot inte lämpliga i en braskamin. De utvecklar saltsyra eller tungmetaller till stor skada för kaminen och miljön.

Vedträn till din Lotuskamin bör ha en diameter på 7–9 cm och vara högst 30 cm långa. Annars hamnar de för nära kaminens sidor.

Bra ved är torr ved.

Bra ved och upptändning är A och O för att du ska få en fin upplevelse av din kamin. Du kan förvara veden ute hela sommaren under tak eller presenning (men det ska vara luft vid sidorna). Det viktigaste är att träet förvaras torrt. När höstvädret sätter in kan träet ta upp vatten från luften. Eldning med våt ved smutsar inte bara ner miljön, utan också din kamin och skorsten. Fuktigheten i veden ska vara 15–20 %.

Färskt trä som är sågat och kluvet ska ligga 1–2 år under tak med utluftning beroende på träslaget

Trä – och endast trä

Det är viktigt att poängtera att upptändning och eldning med mjölkkartonger eller annat hushållsavfall är skadligt för såväl miljön som braskaminen. Detsamma gäller eldning med tryckimpregnerat eller på annat sätt behandlat trä. Därför ska du bara använda torrt, obehandlat trä när du eldar och överlåta hushållsavfallet eller dylikt till avfallshanteringsföretaget.

Dålig ved kan: ge rinnande sot i skorstenen, göra det svårt att tända brasan, skapa sot på glasluckan, göra så att röken luktar, ge oren förbränning och därmed dålig eldningsekonomi.