Lägg tid på trivsel i stället för rengöring

- Generellt kräver braskaminer inte mycket rengöring.

Rengöring och underhåll regelbundet

För att säkerställa en jämn och stabil drift av kaminen ska brännkammaren rengöras regelbundet. Brännkammaren och asklådan (om monterad) töms på aska vid behov. Detta kan göras med en askdammsugare eller med en liten handskyffel. Aska från braskaminen kan innehålla glöd långt efter att kaminen senast användes. Lägg därför alltid askan i en eldfast behållare innan den kastas. Rekommendationen är att kasta askan med hushållssoporna.
Om din braskamin har ett skakroster monterat kan detta användas för att leda ner askan i asklådan genom att du rör skakrostrets handtag fram och tillbaka.
Töm inte brännkammaren helt på aska, eftersom du får bäst förbränning med ett litet asklager i brännkammaren.
Kaminens utvändiga yta underhålls genom borstning med en mjuk bilborste med långa strån eller med dammsugaren med borstmunstycke.
Det är dessutom viktigt att tänka på att braskaminer är behandlade med värmebeständig färg som inte tål vatten. Därför ska allt underhåll, både invändigt och utvändigt, göras utan vatten.

Rengöring och underhåll årligen

Minst en gång om året (oftare vid frekvent användning av braskaminen) ska du kontrollera alla packningar och smörja alla rörliga delar med värmebeständigt fett som är avsett för ändamålet.

Rengöring och rensning av rökvägar och skorsten kan du nöja dig med att göra en gång om året, när eldningssäsongen är över. Rengöring av rökgångar kan du göra genom att försiktigt ta bort den översta plattan i brännkammaren, rökvändarplattan och rökchikanen (stålplatta). Det är viktigt att dessa behandlas försiktigt. Rökvändarplattan tar du ut genom att lyfta upp den i ena sidan, varefter den kan frigöras i andra sidan, tas ner i brännkammaren och ut genom luckan. Motsvarande läggs den på plats genom att du för upp den snett i ena sidan och därpå i den andra sidan och lägger den på plats i mitten.

Mindre fläckar eller repor i färgen kan täckas med Senotherm-spray. Större skador ska slipas ner med fin stålull, dammsugas och därefter sprayas med Senotherm-spray. (Målning med Senotherm-spray får bara göras på kall kamin. Följ bruksanvisningen på sprayburken.)

Den utvändiga stenbeklädnaden på kaminen (om monterad) kan rengöras med en väl urvriden trasa med lite vanligt rengöringsmedel. Vid behov kan du använda vanligt aceton eller lösningsmedel.
Vid beläggning som är svår att få bort kan du slipa lätt på stenen med den grova sidan av en skrubbsvamp (konstmaterial) av samma sort som man använder till grytor.

Rengöring av glasrutan utförs enkelt genom att du doppar en fuktig trasa i kall aska från braskaminen och gnider det sotiga glaset med den. Du kan hitta rengöringsprodukter för ändamålet på byggmarknader. Mycket svåra fläckar eller beläggningar kan tas bort med hjälp av fin stålull.

Använd alltid originalreservdelar

Packningar bör bytas vid behov, eftersom det är viktigt att kaminen är tät för att förbränningen ska vara bra och rutan hållas ren. Även om packningarna ser fina ut kan de sjunka ihop i värmen och då förlora förmågan att hålla kaminen tät.

Rostret/botten kan i mycket sällsynta fall spricka efter användning och kan också bytas lätt. Rostret lyfts upp och byts mot ett nytt. Själva botten som rostret ligger i kan också bytas lätt eftersom den ligger lös i kaminen.

Brännkammarbeklädnaden slits med tiden och det finns risk att den knäcks. För att undvika att plattorna knäcks är det viktigt att veden inte kastas in i kaminen utan läggs in mitt i brännkammaren. Vid slitage ska materialet bytas ut senast när plattorna har en tjocklek på ca 1,5–2,0 cm.