Beknopte handleiding bij ontsteking

1. Stapel het hout trapsgewijs over elkaar als een pyramide Onder in de stookruimte met een aanmaakblokje er midden onder.

2. Steek het aanmaakblokje aan En laat de deur ongeveer 1 cm open staan. (Als er rook door de deur naar buiten komt, dan de deur sluiten en de luchttoevoerschuif openen. Ga dan verder met punt 4).

3. Na ongeveer 10 minuten Of als u de warmte op 15-20 cm voor de glasruit duidelijk voelt, de luchttoevoer helemaal openen en de deur sluiten.

4. Als het vuur tot gloed is verbrand. Als er geen vlammen meer te zien zijn, kunt u nieuwe stukken hout in de kachel doen. De deur voorzichtig 1 cm openen, na 5 seconden kunt u de deur voorzichtig verder openen. Leg nu 1-2 stukken droog hout in de kachel. Verspreid eventueel de asgloed, voordat u het hout in de kachel legt.

5. Punt 4 herhalen Totdat u de kachel helemaal uit wilt laten gaan.