Snabbguide vid tändning

1. Lägg upptändningsveden som ett blockhus på botten av eldstaden med ett tändblock i mitten. Använd rikligt med upptändningsved.

2. Tänd eld på tändblocket och låt luckan stå ca 1 cm på glänt. (Om det kommer ut rök från luckan ska du öppna kaminens luftspjäll helt och sedan stänga luckan. Gå därefter till punkt 4.)

3. Efter ca 10 min. Eller när du tydligt kan känna värmen 15–20 cm från rutan, ska du öppna kaminens luftspjäll helt och därefter stänga luckan.

4. När brasan har brunnit ner till glöd eller när inga flammor syns ska du lägga in ny ved i kaminen. Öppna luckan försiktigt 1 cm, vänta ca 5 sekunder och öppna sedan luckan helt. Sprid eventuellt ut glöden innan du lägger in mer ved i kaminen, och lägg sedan in 1–2 torra vedträn.

5. Steg 4 upprepas vid behov.