Trivsel, romantik, ekologi och ekonomi

– med en braskamin får du lite mer av allt det

Centralvärme är en fantastisk uppfinning men den har varken särskilt mycket trivsel eller romantik över sig. Det har däremot en levande eld – även om den brinner bakom ett skyddande lager av glas i vardagsrummet. Samtidigt är värmen från en braskamin både miljövänlig och ekonomisk om du eldar med rätt ved (länk till ved) och på rätt sätt .

CO2-neutral eldning

- Solen, skogen och samvetet.

 

Lite förenklat kan man säga att energin i ett trästycke stammar från solen och att trä därför är en hållbar energikälla. Den mängd CO2 som avges från ett vedträ som ruttnar i skogen motsvarar den mängd CO2 som avges från samma trästycke vid förbränning.

Eldning med trä är därför CO2-neutralt och bidrar i motsats till eldning med olja eller liknande inte till växthuseffekten utan ingår i stället i ett naturligt kretslopp. I de flesta länder återplanteras mer och mer skog och framtidens energiförsörjning är således säkerställd. Den CO2 som din braskamin avger lagras i nya träd och därför kan du tryggt värma dig samtidigt som du eldar miljöriktigt.

Effektiv utnyttjande av din ved

– Förbrukning per timme

 

Vi på Lotus arbetar för att du ska få ut mesta möjliga värme av varje kilo trä som du eldar upp i din Lotus braskamin. Av den anledningen har vi infört begreppet ”Förbrukning per timme”. Denna förbrukning är tydligt angiven vid var och en av våra modeller.

Här kan du se hur mycket, eller rättare sagt hur lite, trä som behövs för att din Lotus-kamin enligt vår och testinstitutets bedömning ska fungera mest effektivt och skapa det bästa utnyttjandet av träet. Balansen mellan dynamik och effektivitet är enligt vår bedömning bäst vid den förbrukningen per timme.
Lotus braskaminer har i dag en perfekt optimerad brännkammare. Genom att modulera luftströmmen effektivare i brännkammaren i kombination med de bästa materialen säkerställs en god och miljövänlig förbränningsekonomi.

Aggressiv eldning kan leda till att du förlorar 20–25 % av verkningsgraden.

Den tekniska utvecklingen visar sig också när du jämför med en äldre Lotus-kamin. Här är de nyutvecklade och optimerade kaminerna uppemot 30 % bättre, vilket är till nytta för både miljö och plånbok.
Leta upp ”Förbrukning per timme” vid varje modell och bli överraskad av de stora besparingar som ligger och väntar på din vedförbrukning.

Energieffektivitet – till nytta för dig och inte minst för miljön