Lotus Ytor

Skillnaden i finish, struktur och färg är det som gör denna Lotus braskamin unik.
På grund av den särskilda process som används för att skapa finishen i Täljsten, Sandsten, Limestone eller Indian Night-stenarna kan det förekomma vissa färgavvikelser eller fläckar vid användning. Om du väljer stål, glas eller sten med värmelagringsmöjlighet beror på vad du vill ha när det gäller design och funktion. Var för sig medverkar de olika materialen till att skapa en personlig och unik möbel.

Täljsten

Täljsten är ett mineral som förekommer i länder som Finland, Norge och Brasilien. Karakteristiskt för detta naturmaterial är den mjuka, levande ytan. Täljsten används ofta i de så kallade värmelagringskaminerna eller som sidobeklädnad på traditionella braskaminer, eftersom den har en fantastisk förmåga att lagra värme. Den har som inget annat material förmåga att behålla värmen i åtskilliga timmar och avge värmen gradvis, efter att elden har slocknat.
Täljsten är ett material som har bildats av naturen och den naturliga variationen i stenens struktur och
yta bidrar till att göra varje sten och varje braskamin unik.

Sandsten

Sandsten är en flera miljoner år gammal bergart. Den finkorniga och varierande strukturen har uppstått genom strömningar och förskjutningar i jordskorpan och därför kan stenarnas struktur variera mycket.

I vissa fall kan den påminna om ådrorna i trä och i andra fall bildar ådrorna helt slumpmässiga mönster och färgspel. Den finns i många olika ljusa nyanser och texturer som har bildats
av väder och vind. Sandsten används både till de så kallade värmelagringskaminerna och som dekorativ
sidobeklädnad på traditionella braskaminer.

Sandsten är ett material som har bildats av naturen och den naturliga variationen i stenens struktur och yta gör att det kan finnas avvikelser på stenarna i jämförelse med bilder av produkten. Detta bidrar till att göra varje sten och varje enskild braskamin unik.

Indian Night

Som namnet antyder kommer Indian Night från Indien. Stenen som används är mörkare
och mer strukturerad i färgen än den traditionella täljstenen. Detta ger en yta som är särskilt motståndskraftig och lätt att underhålla. Det är inte bara den vackra glöden
som utmärker detta speciella material – förmågan att lagra värme och fördela den långsamt är tack vare den höga densiteten exceptionell. Detta gör Indian Night till en både vacker och ytterst effektiv beklädnad för värmelagring.
Indian Night är ett material som bildas i naturen och den naturliga variationen i stenens struktur och
yta bidrar till att göra varje sten och varje braskamin unik i sitt uttryck.

Limestone

Limestone är en benvit sten. Den byggs upp naturligt på fornhistorisk havsbotten,
som består av en blandning av sand, koraller och 10 % kalk. Detta ger en vacker sten med ett spel i grå nyanser.

Varje sten är naturligt unik. Variationen i struktur och yta bidrar
till att ge dig en helt unik braskamin och en fantastisk möbel.

Stål

Allt stål som används i en Lotus braskamin är kallvalsat kvalitetsstål.
Innan kaminen lackeras blir den ”bombarderad” med små stålkulor. Detta gör att stålet är helt rent innan det lackeras. Lacken som används är en särskild värme-
beständig lack som kan arbeta i takt med att kaminen utvidgar sig.

Magic glas

Lotus braskaminer med ”Magic”-glas är det allra bästa inom keramiskt glas.
”Magic” är beteckningen på det speciellt utvecklade glas som vi använder i våra luckor och som
beklädnad, när man önskar en utpräglat modern design.
Utvecklingen av glaset är ett resultat av ett flerårigt och tätt samarbete mellan Lotus och vår underleverantör. Processen vid framställning av Magic-glaset är ytterst tidskrävande och därför kan man bara tillverka några få uppsättningar om dagen. I motsats till många andra tillverkare använder vi alltid dubbelt glas i våra ”Magic”-luckor. Detta gör att värmestrålningen från glaset minskar och att temperaturen i brännkammaren ökar. Det är bl.a. en del av Lotus Clean-Burn-Technology. Resultatet är en helt enastående produkt.