Värmelagringskaminer av gedigen kvalitet och i tidlös design

Om du vill ha en braskamin som kan avge värme i åtskilliga timmar är en värmelagringskamin det helt rätta valet. När du väljer en värmelagringskamin får du en braskamin som skapar ett behagligt inomhusklimat eftersom den avger en behaglig och jämn temperatur under åtskilliga timmar, även efter att elden har slocknat. Samtidigt sänker du din förbrukning av ved.

När vi tillverkar braskaminer fokuserar vi alltid på tre parametrar: förbränning, hållbarhet och design. Detta gäller givetvis också våra värmelagringskaminer. En värmelagringskamin från Lotus är alltid mycket tung, vilket delvis beror på de solida kvalitetsmaterial som själva värmelagringskaminen är tillverkad av, men också framför allt på den stora mängden sten som våra värmelagringskaminer är klädda med. Som tumregel kan man säga att ju högre vikt en värmelagringskamin har desto mer värme kan den lagra och sedan avge.

Vi har olika slags sten som vi klär våra värmelagringskaminer med, nämligen Täljsten, Indian Night-sten, Limestone eller Sandsten. Varje stensort har sina fördelar, men gemensamt för alla är att de är natursten och därför är varje sten naturligt unik. Detta ger en vacker variation i stenens struktur och yta och därmed får varje värmelagringskamin sitt eget unika uttryck.

Unik temperaturfördelning

Värmelagringskaminens stenbeklädnad har inte bara vacker struktur och yta, den fungerar också som ett värmebatteri som laddas upp när du eldar i kaminen och laddas ur när du inte längre eldar.
De olika stensorternas höga vikt och kaminens speciella konstruktion kombinerar på ett idealiskt sätt värmelagringskaminens möjlighet att lagra och långsamt avge värmen med braskaminens lugna och kontrollerade förbränning, där värmen fördelas snabbt.

Lotus braskaminer med värmelagring blir, jämfört med de flesta andra braskaminer med värmelagring, också varma i den nedersta delen av lagringsmassan varvid man uppnår ett optimalt utnyttjande av kaminens samlade massa.
I alla Lotus värmelagringskaminer är brännkammaren klädd med material som tillåter värmen att passera genom brännkammarsidan och vidare ut i lagringsmassan.
När du väljer långsam värmefördelning bygger du samtidigt upp en högre temperatur i stenen. Värmefördelningen reglerar du enkelt genom att använda det eleganta reglaget uppe på värmelagringskaminen.
Vi har utvecklat en strålnings-/konvektionsvärmesymbol som anges på de olika kaminmodellerna. Titta efter den här symbolen: