De viktigaste övervägandena innan du köper braskamin

När du köper en braskamin investerar du i en möbel som du ska ha glädje av i många år. Därför ska du överväga dina behov noga innan du köper. Braskaminens placering, bostadstypen och den yta som ska värmas upp har lika stor betydelse för vilka egenskaper din braskamin bör ha som dina önskningar och förväntningar på stil och design. Du har kanske en dröm om en plats där familjen ska kunna samlas vid lågorna eller du har kanske ett praktiskt behov av att få ett komplement till uppvärmningen.

Värme på kort eller lång sikt

Det är inte bara designen som skiljer två braskaminer åt. Det gör förbränningstekniken och materialen också. Kraftiga material, solida gångjärn och ett bra isoleringsmaterial är bara några av de saker du ska tänka på när du ska bedöma en braskamins kvalitet. Dessutom är det viktigt att vara uppmärksam på packningen som sitter mellan luckan och kaminen. Om den är av stål är den svår att byta och inte lika tättslutande som en keramisk glaspackning. Precis som med de övriga materialen gäller det att ju bättre material och förarbete desto längre tid får du glädje av din nya braskamin.

Värme på få eller många m2

Stor är inte nödvändigtvis bäst när du köper en ny braskamin. Därför ska du förvissa dig om att den braskamin du köper har rätt effekt i förhållande till den yta du vill värma upp. Titta alltid på driftsintervallet och tillverkarens uppgifter. De flesta kaminer har hög effekt i förhållande till behovet. Kom ihåg: en liten kamin med en liten brännkammare har ren förbränning vid liten effekt men kan faktiskt ge mycket värme och ändå ha ren förbränning. Däremot kan det vara svårt att få en kamin med stor brännkammare att ha ren förbränning med liten effekt. Det betyder att ju större brännkammaren och rutan är desto högre ”grundeffekt” ska det till för att kaminen ska ha ren förbränning. När braskaminen brinner med rätt effekt hålls ruta och brännkammare fria från sot. Välj därför din braskamin i samråd med din återförsäljare så du får den kaminstorlek som passar till ditt behov

Titta efter certifieringar

När du väljer en ny braskamin är det viktigt att kontrollera om kaminen är godkänd och certifierad enligt de standarder som tar hänsyn till miljön. Som huvudregel gäller att ju fler standarder en braskamin uppfyller desto bättre är den för miljön.
Vi på Lotus forskar kontinuerligt på hur vi ska kunna tillverka braskaminer som tar största möjliga hänsyn till dig och miljön. Vi vill vara ledande inom miljöriktig förbränning, och därför är våra kaminer testade och uppfyller de strängaste europeiska standarderna för partikelmätning m.m.

Exempel på braskaminer med olika effekt