Quality First

- er vår måte å tenke vedovner på

Du vet det godt. Du vet når du står overfor et kvalitetsprodukt, og når du ikke gjør det. Kvalitet har sitt eget språk, sitt eget uttrykk. Man kan se det. Man kan føle det. Man kan høre det.

Den følelsen streber vi etter at du skal oppleve første gang du ser vedovnene og peisinnsatsene våre. Og vi streber etter mer enn det. Vi vil gjerne at du ser på flammene, den rene forbrenningen, glassets tykkelse, lyden når du åpner og lukker dørene og den gjennomtenkte konstruksjonen.

Nå vi tenker vedovner, tenker vi først og fremst på kvalitet – i alle dimensjoner. Vedovnene våre skal yte best mulig forbrenning og sørge for det lavest mulige CO2-utslippet. De skal være holdbare og solide, og designet skal være funksjonelt og formfullendt.

Med det utgangspunktet har vi utviklet og produsert vedovner i mer enn 40 år. Og derfor varmer ovnene våre opp tusenvis av hjem i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige, Frankrike, Sveits, Nederland, Italia, Hellas og England.

Forbrenning

Høytemperaturovn
Ren forbrenning
Høy utnytting av ved
CO2-nøytral

Holdbarhet

Tykt valset stål
Kraftige dører
5 mm glass i dørene
10 års garanti

Design

Funksjonelt
Brukervennlig
Formfullendt
Dansk

Håndverksmessig kvalitet, formfullendt design og funksjonalitet

Siden utviklingen av Lotus 5000- og 6000-serien har arkitekt Kaare Sølvsten stått for ovnenes design, i tett samarbeid med teknikere og produsenter. Lotus vedovner blir bygget på bakgrunn av tre verdiområder. Vedovner som er av teknisk høy håndverksmessig kvalitet, formfullendte og funksjonelle.

Teknikk

Alle Lotus vedovner er konveksjonsovner som sørger for en rask fordeling av varmen.

Det avanserte forbrenningssystemet gir en god og miljøvennlig CO2-nøytral forbrenning. Ruteskyll fører forbrenningsluften nedover glasset og sikrer deg god sikt til flammene. Hvis du kombinerer ovnene med en steinkledning, får du en ovn som utnytter konveksjonsovnens varmespredning optimalt.

Funksjonalitet

Lotus har alltid hatt funksjonalitet som et prioritert område. For hvis ikke vedovnen er brukervennlig og enkel å betjene, skaper det problemer for deg i hverdagen. Derfor er hele funksjonaliteten og betjeningen av en Lotus vedovn gjennomtenkt og gjennomtestet igjen og igjen. Vår årelange erfaring danner grunnlaget for den optimale funksjonaliteten som vi kombinerer med design fra en av Danmarks ledende arkitekter – Kaare Sølvsten. I tillegg bruker vi de beste bearbeidede materialene. Summen av disse gir vedovner som innfrir ønskene dine og sikrer en problemfri betjening.

Green Burn Technology

Green Burn Technology (GBT) er inkorporert i alle Lotus-produkter. Lotus vedovner og peisinnsatser er produsert i overensstemmelse med miljøkrav. Vi oppfyller noen av de strengeste miljøstandardene. En garanti for at produktene våre er skånsomme mot miljøet.

Lotus har fokus på å skape moderne og miljøvennlige vedovner som belaster miljøet minst mulig gjennom avansert forbrenningsteknologi. En faktor som vi hele tiden ønsker å utvikle og optimalisere, og grunnen til at produktene våre er under løpende oppdatering og testing. Det er vår visjon å redusere utslippet av partikler til et minimum og skape en renere forbrenning gjennom et effektivt forbrenningssystem.

Brenning av tre er CO2-nøytralt og bidrar derfor ikke til global oppvarming. Ved korrekt fyring og forbrenning er utslippet minimalt, noe vi jobber med å opplyse forbrukeren om. Forhandlerne våre gjør mye for å formidle hvordan forbrukeren kan fyre miljøvennlig og la treet brenne mest effektivt for å oppnå størst mulig virkningsgrad og minst mulig miljøbelastning.

Miljøvennlig fyring >