Quality First

- Vårt sätt att tänka braskamin

Du vet det mycket väl. Du vet när du står framför en kvalitetsprodukt och när du inte gör det. Kvalitet har sitt eget språk, sitt eget uttryck. Man kan se det. Man kan känna det. Man kan höra det.

Den känslan strävar vi efter att du ska uppleva när du ser våra braskaminer och spisinsatser första gången. Och vi strävar efter mer än så. Vi vill gärna att du upplever lågorna, den rena förbränningen, glasets tjocklek, ljudet när du öppnar och stänger luckorna och den genomtänkta designen.

När vi tänker braskaminer tänker vi i första hand kvalitet – i alla dimensioner. Våra braskaminer ska ge den bästa möjliga förbränningen och säkerställa lägsta tänkbara CO2-utsläpp.De ska vara hållbara och solida och designen ska vara funktionell och formfulländad

Med den utgångspunkten har vi utvecklat och tillverkat braskaminer i mer än 40 år. Och därför värmer våra kaminer upp tusentals hem i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige, Frankrike, Schweiz, Holland, Italien, Grekland och England.

Förbränning

Högtemperaturugn
Ren förbränning
Effektfull användning av ved
CO2-neutral

Hållbarhet

Tjockt, valsat stål
Kraftiga luckor
5 mm glas i luckorna
10 års garanti

Design

Funktionell
Användarvänlig
Formfulländad
Dansk

Hantverksmässig kvalitet, formfulländad design och funktion

Sedan utvecklingen av Lotus 5000- och 6000-serierna har arkitekt Kaare Sølvsten stått för kaminernas design, som är framtagen i tätt samarbete med tekniker och tillverkare. Lotus braskaminer byggs utifrån tre grundvärderingar. Braskaminer som tekniskt är av hög hantverksmässig kvalitet är formfulländade och funktionella.

Teknik

Alla Lotus braskaminer är konvektionskaminer som säkerställer snabb fördelning av värmen.

Det avancerade förbränningssystemet ger en god och miljöriktig CO2-neutral förbränning. Rutspolningen för förbränningsluften ner längs rutan och ser till att du får en fin insyn till lågorna. Kombinerar du kaminerna med stenbeklädnad får du en kamin som utnyttjar konvektionskaminens värmespridning optimalt.

Funktion

Lotus har alltid haft funktionen i fokus. För om inte braskaminen är användarvänlig och enkel att hantera skapar den problem för dig i vardagen. Därför är hela funktionen och hanteringen av en Lotus braskamin genomtänkt och testad igen och igen. Vår mångåriga erfarenhet utgör grunden för den optimala funktionen som vi kombinerar med design av en av Danmarks ledande arkitekter – Kaare Sølvsten. Därutöver använder vi de bästa bearbetade materialen. Sammantaget ger dessa saker braskaminer som uppfyller dina önskningar och säkerställer problemfri hantering.

Green Burn Technology

Green Burn Technology (GBT) ingår i alla Lotus-produkter. Lotus braskaminer och spisinsatser är tillverkade i överensstämmelse med miljökraven. Vi uppfyller några av de strängaste miljöstandarderna. En garanti för att våra produkter är skonsamma för miljön.[Textbrytning][Textbrytning]Lotus har fokus på att skapa moderna och miljöriktiga braskaminer som belastar miljön så lite som möjligt genom avancerad förbränningsteknik. En faktor som vi ständigt vill utveckla och optimera, varför våra produkter uppdateras och testas löpande. Det är vår vision att reducera utsläppet av partiklar till ett minimum och skapa en renare förbränning genom ett effektivt förbränningssystem.[Textbrytning][Textbrytning]Förbränning av trä är CO2-neutral och bidrar således inte till den globala uppvärmningen. Vid korrekt eldning och förbränning är utsläppet av avgaser minimalt vilket vi anstränger oss att upplysa konsumenten om. Våra återförsäljare gör mycket för att förmedla hur konsumenten kan elda mest miljöriktigt och låta träet brinna mest effektivt för att uppnå största möjliga verkningsgrad och minsta möjliga miljöbelastning.

Länk till fakta >